Our partners

FSAN

De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) is een platform van en voor Somaliërs. De organisatie is opgericht in 1994. FSAN treedt op als de landelijke belangenbehartiger en spreekbuis van de Somalische gemeenschap in Nederland. Zij heeft als hoofddoel optimale participatie van Somaliërs in de Nederlandse samenleving en het versterken van de positie van de Somalische gemeenschap in het algemeen.